Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1170

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 – 22 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имоти публична общинска собственост – покриви на сгради публична общинска собственост на територията на Община Русе за изграждане
на фотоволтаични електрически централи както следва :
– ОУ „Отец Паисий”- гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 990кв.м, покрив на масивна сграда с площ 572кв.м, покрив на масивна сграда с площ 285кв.м, описани в АОС № 246 от 30.10.1995год. (обща покривна площ 1847 кв.м.)
– ОУ „Ангел Кънчев” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 457кв.м, покрив на масивна сграда с площ 394 кв.м, описани в АОС № 5 от 24.03.1995г. (обща покривна площ 851кв.м.)
– ОУ ”Братя Миладинови” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 750кв.м, покрив на масивна сграда с площ 798кв.м, описани в АОС № 169 от 11.09.1995 г. (обща покривна площ 1548 кв.м.)
– ОУ „Иван Вазов-гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 1067кв.м, описана в АОС № 3798 от 07.12.2001год.
– ОУ „Любен Каравелов” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 795кв.м, описана в АОС № 330 от 13.02.1996 год.
– ОУ „Алеко Константинов” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 1300кв.м, описана в АОС № 607 от 17.06.1996год
– Втора сграда на ОУ „Ангел Кънчев” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 585кв.м, покрив на масивна сграда с площ 241кв.м, описани в АОС № 101 от 17.07.1995год (обща покривна площ 826 кв.м.)
– ОУ „Тома Кърджиев”-гр. Русе , покрив на масивна сграда с площ 1600кв.м , покрив на масивна сграда с площ 250кв.м описани в АОС № 451 от 12.06.1996год (обща покривна площ 1850 кв.м.)
– ОУ „Никола Обретенов” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 3 096кв.м, описана в АОС № 171 от 11.09.1995 год
– ОУ „Васил Априлов” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 1622.кв.м , описана в АОС № 1023 от 28.01.1997г.
– ОУ „Христо Смирненски”- кв.Долапите , покрив на масивна сграда с площ 441кв.м, описана в АОС № 4358 от 23.02.2005год.
– СОУ „Васил Левски”- гр. Русе , покрив на масивна сграда с площ 285кв.м, покрив на масивна сграда с площ 408кв.м, покрив на масивна сграда с площ 606кв.м , покрив на масивна сграда с площ 534кв.м, покрив на масивна сграда с площ 390кв.м описани в АОС № 168 от 11.09.1995год. (обща покривна площ 2223 кв.м.)
– ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с. Николово, покрив на масивна сграда с площ 1233кв.м , описана в АОС № 3783 от 29.11.2001год.
– ОУ „ Отец Паисий” – гр. Мартен , покрив на масивна сграда с площ 1112кв.м, описана в АОС № 1132 от 07.02.1997год.
– ОУ „Георги С.Раковски”- с.Ново село, покрив на масивна сграда с площ 730 кв.м, описана в АОС № 3750 от 08.10.2001год.
– НУ „Васил Априлов”- с.Хотанца, покрив на масивна сграда с площ 400 кв.м, описана в АОС № 4027 от 27.08.2003 год.
– ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с. Семерджиево, покрив на масивна сграда с площ 1100кв.м, описана в АОС № 4199 от 21.05.2004 год.
– АЕГ „Гео Милев”- гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 1560кв.м, описана в АОС № 1328 от 10.05.1997год.
– МГ „Баба Тонка”- гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 2539кв.м, описана в АОС № 3081 от 09.07.1999год.
– СОУЕЕ „Св.Конст. Кирил Философ”- гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 1184кв.м, покрив на масивна сграда с площ 220кв.м, описани в АОС № 1222 от 28.02.1997год. (обща покривна площ 1404 кв.м.)
– СОУПНЕ „Фридрих Шилер”- гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 821кв.м, покрив на масивна сграда с площ 442кв.м, покрив на масивна сграда с площ 588кв.м, покрив на масивна сграда с площ 294кв.м, описани в АОС № 244 от 30.10.1995год. (обща покривна площ 2145 кв.м.)
– СОУ „Олимпи Панов”- гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 1550кв.м,
описана в АОС № 170 от 11.09.1995год.
– СОУ „Йордан Йовков” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 1866кв.м, описана в АОС № 3858 от 24.04.2002год.
– СОУ „Възраждане”- гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 3947кв.м, описана в АОС № 1073 от 28.01.1997год.
– Общежитие за средношколци – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 1488 кв.м, описана в АОС № 170 от 11.09.1995год.
– ЦДГ „ Пинокио”-гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 418кв.м, описана в АОС № 745 от 09.07.1996год.
– ЦДГ „Пинокио- филиал” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 418кв.м, описана в АОС № 746 от 02.06.1996год.
– ЦДГ „ Русалка” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 1224кв.м, описана в АОС № 82 от 23.06.1995год.
– ЦДГ „Русалка – филиал” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 517 кв.м, описана в АОС № 4021 от 24.06.2003год.
– ЦДГ „Звездица – филиал” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 420 кв.м, описана в АОС № 3959 от 19.11.2002год.
– ЦДГ „Червена шапчица” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 707 кв.м, описана в АОС № 1312 от 17.04.1997год.
– ЦДГ „ Здравец” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 642 кв.м, описана в АОС № 115 от 11.08.1995год.
– ЦДГ „Незабравка -2” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 615 кв.м, описана в АОС № 773 от 30.05.1996год.
– филиал ЦДГ „Незабравка – 1”- гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 586 кв.м, описана в АОС № 775 от 19.09.1996год.
– ЦДГ „Чучулига” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 410 кв.м, описана в АОС № 112 от 08.08.1995год.
– ЦДГ „Пролет” – гр. Русе, покриви на масивни сгради блок А, блок Б и физкултурен салон с обща площ 1158 кв.м, описани в АОС № 3812 от 21.01.2002 год.
– ЦДГ „Ралица”-гр. Русе, покриви на масивни сгради: Сграда №1-ПИ, Сграда №2-ПИ с площ 410 кв.м, Сграда №3-ПИ, Сграда №4-ПИ, описани в АОС № 5661 от 06.02.2009 год.
– филиал ЦДГ „Радост” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 492 кв.м, покрив на масивна сграда с площ 171 кв.м, описани в АОС № 195 от 19.09.1995год. (обща покривна площ 2145 кв.м.)
– ЦДГ „Детелина” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 642 кв.м, описана в АОС № 196 от 19.09.1995год, покрив на масивна сграда с площ 683 кв.м, описана в АОС № 194 от 19.09.1995 год. (обща покривна площ 1325 кв.м.)
– ЦДГ „Славейче” – гр. Русе, покриви на масивни сгради блок А, блок Б, свързващ блок и физкултурен салон с обща площ 1049 кв.м, описани в АОС № 2667 от 08.04.1999год
– ЦДГ „Слънце” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 739кв.м, описана в АОС № 4224 от 15.07.2004год.
– филиал – ЦДГ „Слънце” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 2620кв.м, описана в АОС № 3755 от 15.10.2001год.
– ЦДГ „ Зора” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 654 кв.м, описана в АОС № 1763 от 08.01.1998 год
– ОДЗ „Снежанка ” – гр. Русе, покрив на масивна сграда с площ 830 кв.м, описана в АОС № 194 от 31.01.1997год
– ОДЗ „Приказен свят” – с. Николово , покрив на масивна сграда с площ 420 кв.м, описана в АОС № 3784 от 30.11.2001год, покрив на масивна сграда с площ 642 кв.м, описана в АОС № 3785 от 30.11.2001 год. (обща покривна площ 1062 кв.м.)
– ЦДГ „Роза” – с. Ново Село, покрив на масивна сграда с площ 618 кв.м, описана в АОС № 4185 от 06.04.2004год
– ЦДГ „Щастливо детство”- ДЗС, покрив на масивна сграда с площ 420 кв.м,
описана в АОС № 4913 от 27.02.2007год
– ОДЗ „Райна Княгиня ” – гр. Мартен, покрив на масивна сграда с площ 1125 кв.м, описана в АОС № 3380 от 10.03.2000год
– ЦДГ „Щастл.детство” – с. Сандрово, покрив на масивна сграда с площ 923 кв.м, описана в АОС № 3824 от 04.03.2002 год.
– ЦДГ „Минзухарче” – с. Басарбово, покрив на масивна сграда с площ 440 кв.м, описана в АОС № 748 от 09.08.1996 год.
2. Предлага на Кмета на Община Русе в екипа за подготвителни действия да бъдат включени общинските съветници, предложени от Председателския съвет на Общински съвет – Русе

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)