Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1171 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, т.6 и т.33, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде отразено допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56/ЗУТ с обект: част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки в гр. Русе, бул. „Трети март”, пред завод „Фазан”, съгласно схема-предложение на Гл. арх. на Община Русе.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
2.1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за услуги, намиращ се в гр. Русе, бул.“Скобелев”, ъгъла с ул. “Муткурова”, с площ от 4,00 кв.м. – т. 412 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална месечна наемна цена от 26,00 лв.
2.2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки в гр. Русе, бул. „Трети март”, пред завод „Фазан”, съгласно схема-предложение на Гл. арх. на Община Русе с площ от 8,99 кв. м. и начална месечна наемна цена от 72,00 лв.
2.3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомат в гр. Русе, ж. к. “Чародейка Г-юг”, ул. „Тодор Икономов”, срещу бивш супермаркет, съгласно схема, утвърдена от Гл. арх. на Община Русе, с площ от 1,00 кв. м. и начална месечна наемна цена от 90,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)