Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1171 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2023г., както следва:

  1. 24.01.2023 г.
  2. 16.02.2023 г.
  3. 16.03.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)