Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1171

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1171
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, чл.134, ал.1 от ТЗ и чл.10, ал.1, т.12 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

Да се направи допълнителна парична вноска, поради временна необходимост от парични средства в размер на 17 000 лв. по сметката на „Изкуство – ДВ” ЕООД за срок от шест месеца.
Средствата за допълнителната вноска в размер на 17 000 лв., съгласно т.1 да се осигурят от специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСК.