Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1172

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1172
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14а, ал.2 от ЗГ, общинският съвет реши:

Изключва от общинския горски фонд имот № 128002, местност „Балтата”, в землището на гр.Русе, с площ 121.873 дка и ЕКАТТЕ 63427.