Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1173

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1173
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.6 и 7 от ЗОС; чл.12, ал.1 и 2, чл.16, ал.6 и чл. 17 от Наредба №1, раздел І, чл.2, ал.1, т.21, ал.2, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7, чл.45, ал.1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ Общински съвет – Русе реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС със срокове на договорите , както следва:
1.Точка № 30 от общата схема – павилион за кафе, козметика, парфюмерия и промишлени стоки – ъгъла на бул.”Шипка” и ул.”Родина”, с площ от 55,84 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 354,20 лв., със срок на договора – три години.
2. Точка № 49 от общата схема – павилион за производство на пици, кафе и сокове – на бул.”Липник” и ул.”Розова долина”, с обща площ 30,16 кв. м., от които 15,00 кв.м. – магазинна част; 15,16 кв.м.- производство с базисна (начална) наемна цена за обекта – 205,00 лв. – срокът на договора да не се продължава след 31.01.2007 г. Теренът да отпадне от общата схема за обектите по чл.56 от ЗУТ.
3.Точка № 68 от общата схема – павилион за калайджийски и бакърджийски услуги – ъгъла на бул.”Шипка” и ул.”Родина”, с площ от 9,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 38,00 лв. със срок на договора – три години
4.Точка № 119 от общата схема – павилион за производство и продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки – на бул.”Шипка” и ул.”Бояна”, с обща площ от 10,50 кв.м., от които 7,50 кв.м. – производство; 5,00 кв.м. – магазин с базисна (начална) наемна цена – 70,00 лв. със срок на договора – три години.
5. Точка № 229 от общата схема – павилион за вестници, списания и промишлени стоки на ул.”Мария Луиза” и ул.“Давид”, с площ от 4,00 кв.м.и базисна (начална) наемна цена – 38,00 лв. със срок на договора – три години.
6. Точка № 6 от общата схема – павилион за ремонт на битова техника в ж.к..”Здравец – изток”, кв. 661, ул.“Захари Стоянов”, с площ от 20,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 47,00 лв. със срок на договора – три години
7. Точка № 294 от общата схема – павилион – магазин за хранителни стоки в ж.к..”Здравец – изток”, кв.651-3, ул.“Котовск”, с площ от 83,60 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 296,00лв. със срок на договора – три години 8. Точка № 440 от общата схема – павилион –за цветя и пакетирани семена в ж.к. “Възраждане”, ул.”Плиска”, до спирката пред бл. ”Плиска”, с площ от 7,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 57,00лв. със срок на договора – три години.
9. Точка № 448 от общата схема – павилион за вестници и списания на бул.”Цар Освободител”, срещу Кооперативен пазар в алеята, с площ от 2,20 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 33,00лв. със срок на договора – три години.
10. Точка № 466 от общата схема – павилион за вестници и списания в ж.к.”Възраждане”, кв.707 пред покрития пазар, с площ от 2,50 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 23,00лв. със срок на договора – три години.
11. Точка № 638 от общата схема – павилион за вестници и списания на ул.”П.Д.Петков” и ул.”Асен Златаров”, с площ от 2,25 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 21,00лв. със срок на договора – три години.
12.Точка № 9 от общата схема – павилион за обмяна на валута в района на Дунав мост, по бул.”България”, зад бензиностанцията , с площ от 15,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 131,00лв. със срок на договора – до влизане в сила на архитектурно-дизайнерско решение за „Зона „З” – площад „Европа”, около Дунав мост.
13.Точка № 10 от общата схема – павилион за кафе – бар в района на Дунав мост, по бул.”България”, зад бензиностанцията , с площ от 60,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 215,00лв. със срок на договора – до влизане в сила на архитектурно-дизайнерско решение за „Зона „З” – площад „Европа”, около Дунав мост.
14. Точка № 42 от общата схема – павилион за вестници и списания, кв.’’Родина’’, по ул.”Чипровци”, с площ от 5,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 45,20лв. със срок на договора – три години.
15. Точка № 22 от общата схема – павилион за вестници и списания, ул.”Солун”, до супермаркет “АЛ-МАРТ”, с площ от 5,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 45,20лв. със срок на договора – три години.
16. Точка № 48 от общата схема – павилион за вестници и списания, ул.”Доростол”, и ул.“Сан Стефано”, с площ от 5,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 45,20лв. със срок на договора – три години.
17. Точка № 381 от общата схема – павилион за закуски, пакетирани захарни изделия, кафе, на ул. “Шипка”,с площ от 5,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 75,00лв. със срок на договора – три години.
18. Точка № 648 от общата схема (в зона А) – павилион – кафе-бар – пл. “Батенберг”, откъм ул. “Иван Вазов”, с площ от 68,64 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 253,00лв.до влизане в сила устройствен проект за пл. “Батенберг”.
19. Точка № 649 от общата схема (в зона А) – павилион за кафе и бърза закуска – пл. “Батенберг”, откъм ул. “Александровска”, с площ от 90,60 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 530,00лв. до влизане в сила устройствен проект за пл. “Батенберг”.
20. Терен по индивидуална (подробна) схема, одобрена от гл. арх. през годината за поставяне на павилион за промишлени стоки в ж.к. “Дружба – 3”, на ул. “Даме Груев”, пред бл.6, с площ 8,54 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 54,00лв. В изпълнение решение № 951 от 28.04.2006г. теренът е обявен на търг през месец май-2006г. със срок на договора до 31.01.2007г. със срок на договора – три години.
21. Терен по индивидуална (подробна) схема, одобрена от гл. арх. през годината за поставяне на павилион за вестници и списания на ул. “Църковна Независимост” и ул. “Л.Каравелов” с площ от 2,50 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 23,00лв. В изпълнение решение № 951 от 28.04.2006г. теренът е обявен на търг през месец май-2006г. със срок на договора до 31.01.2007г. със срок на договора – три години.
ІІ. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на част от терен ПОС, както следва:
22. Терен за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци в с. Николово, на ул. “Липник” и ул.”Хан Крум” с размери 8,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 42,00 лв. за срок от три години.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по точка І. и търг по т. ІІ след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса и търга.
Срок на договорите, съгласно точка І. ІV. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от три години обект частна общинска собственост за клуб на “Фондация на родители на деца с епилепсия”, както следва:
В ж.к. “Здравец – изток”, бл. “Пеликан”, ет.1, състоящ се от 47,40 кв.м. и базисна /начална / наемна цена 14,73лв.
V. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решение на Общинския съвет да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем за срок от три години за посоченият в т. І. обект.