Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1173

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отпусне левовата равностойност на 1050 евро за престой и транспортни разходи на следните ученици:
1. Ивайло Василев – МГ „Баба Тонка”;
2. Кирил Бойчев – МГ „Баба Тонка”;
3. Любомир Георгиев – МГ „Баба Тонка”;
4. Яница Пехова – МГ „Баба Тонка”.
ІІ. Левовата равностойност на 1050 евро към датата на получаване на средствата да се изплати от планираните средства за подпомагане на деца с изявени дарби за 2011 г. от бюджета на Община Русе, функция „Образование”, дейност 322 – общообразователни училища.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)