Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1176 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 138, ал. 2, и чл. 139, ал. 2 от ТЗ, чл. 25, т. 1 и чл. 57, ал. 6 от ППЗПП, Общинският съвет реши:

Одобрява бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за периода 2022-2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)