Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1177

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1177
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

Определя 4 промила такса за битови отпадъци за сградния фонд, ползван за учебно и научно-изследователски цели на Висшите учебни заведения в гр.Русе: Русенски университет „А.Кънчев” и Висше училище „Земеделски колеж”.
За сградния фонд на Висшите учебни заведения по т.1, ползван за стопански цели, общинският съвет определя 7 промила на таксата за битови отпадъци в размера, определен за нежилищните имоти за юридически лица в Община Русе.