Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1177

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема повторно точка 1, предложение 3 от Решение № 1137 по Протокол № 57 от 17.03.2011 година.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)