Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1178 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 3 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, Общинският съвет реши:

1. Определя срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници – 3 /три/ години.
2. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе – дневна тарифа 0,69 лв. на км и нощна тарифа 0,79 лв. на км. и максимални такива – дневна тарифа 1,00 лв. на км. и нощна тарифа 1,20 лв. на км.
Настоящото решение отменя изцяло Решение № 622, прието с Протокол № 32/27.05.2005 г. на Общински съвет – Русе и Решение № 1247, прието с Протокол № 60/16.06.2011 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)