Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1178

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:
1. Освобождава г-н Атила Минев като член на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)