Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1179 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.7, ал.3 във връзка с чл.7, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл.57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. „Александровска“ – гр. Русе /от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“/ заедно със Специфични правила при поставянето на преместваеми обекти в зоната, представляващи интегрирана неразделна част от схемата/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)