Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1179

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1179
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

  І. Приема следния текст на декларация: Декларация относно приемане на мерки срещу некачествените услуги на “Е. On” – гр. Варна
До Министерство на икономиката и енергетиката
До Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
До дружество “Е. On”– гр. Варна
  1. Общински съвет – Русе, изразявайки недоволството на гражданите, остро осъжда качеството на услугите, предоставяни на живеещите в Община Русе от дружество “Е. On”– гр. Варна.
2. Общински съвет – Русе настоява пред Министерство на икономиката и енергетиката, ДКЕВР и дружество “Е. On”– гр. Варна:
Да се изградят ясни критерии за подаване на ел. енергия на абонатите, като се осигури необходимата мощност и напрежение на тока в допустимите граници.
Да се вземат спешни и адекватни мерки за системните грешки със сметките.
Да се вземат мерки, свързани с качественото обслужване на абонатите при заплащане на ползваните услуги.
Да се наемат достатъчен брой ремонтни групи, които да гарантират качеството и своевременното отстраняване на повредите.
Да се реагира своевременно на всички подадени сигнали на територията на цялата община.
Да се предостави договорът за подаване на ел. енергия през зимния период и гаранциите за неговото изпълнение.
Да се приеме процедура, с която дружество “Е. On” се ангажира да компенсира евентуалните щети на техниката – от битовата до персоналните компютри и сървъри и тази на кабелните телевизии, тъй като производителите на техника не носят отговорност при повреди вследствие на токови удари. Това да се отнася за всички ел. уреди без значение дали са гаранционни или не. Да се признават протоколите, издавани от оторизираните сервизи и да се поемат сметките по отстраняване на повредите.
Да се възстанови работата на паричните салони в кварталите на града.
3. Общински съвет – Русе призовава компетентните органи за бързи и адекватни действия за разрешаване на обществения проблем и при явна невъзможност на “Е. On” да се справи с проблема, да предприемат действия за прекратяване на приватизационния договор.
4. При проявено небрежно отношение към декларацията и продължаване на проблемите, да се подготвят всички необходими документи за внасяне на иск за реприватизация на дружеството.
5. След приемане на декларацията същата да бъде изпратена на адресатите за вземане на съответните мерки