Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1179

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното вземане за суми за данъци, по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата и от влезли в сила наказателни постановления в размер на 5810, 87 лева на Симеон Николов Стерев от гр.Русе, ул. „Захари Стоянов” № 5, бл. „Гагарин”, вх. 1, ет. 3, ап. 11.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)