Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 118

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 118
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от Адмистративнопроцесуалния кодекс,  Общинският съвет реши:

1. Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в т.4 от Решение № 1452 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 67 / 23.11.2007 г., като след „марка Peugeot, модел Boxer,” вместо „15+1” да се чете „11+1”.