Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1183

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1183
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл. 21 ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1 от ЗУТ и чл.5, ал.3 от Наредба № 7 на ОбС – Русе и решение № 189/19.12.1996 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

Приема предложението за поставянето на паметник на войните от Сандрово, загинали за свободата на България.
Разходите по изграждането да се поемат от Инициативния комитет.