Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1183

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.38, ал.1, т.5 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет реши:

ОДОБРЯВА:
1. Междинна оценка за изпълнението на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013 г. за периода 2007-2010 г.
2. Актуализиран документ на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013 г. за периода 2011-2013 г., със следните допълнения:
• Реконструкция и разширение на бул. „Потсдам”
• Изграждане на рибарско селище до парк „Приста”
• Изграждане на етнографско селище в околностите на Басарбовския манастир
• Проектиране и ремонтиране на къща-музей на семейство Обретенови
• Изграждане на интермодален терминал
• Проектиране и изграждане на подземни паркинги

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)