Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1184 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
Дава съгласие Община Русе да се включи като партньор по проект „Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II”, финансиран по Програма „Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти“ на Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия, като бъде осигурен собствен принос, който е в размер на максимум 25% от стойността на партньорския бюджет (9 141,81 евро) за периода на изпълнение на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)