Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1185 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. В случай, че концепцията бъде одобрена, дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по програма Life, приоритет: природа и биологично разнообразие;
2. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране от общинския бюджет в размер на 25% от общия бюджет на проекта, в индикативен размер на 50 000 евро.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)