Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1185

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1185
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.59, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през първото тримесечие на 2007 г., както следва:
– 26.01.2007 г.
– 23.02.2007 г.
– 30.03.2007 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/