Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1186

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1186
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Задължава кмета на Община Русе да назначи комисия с представители на Общински съвет – Русе и общинска администрация, която да разгледа постъпилите предложения и внесе в общинския съвет предложение за избор на партньор за учредяване на съвместно дружество за осъществяване на обществен превоз на пътници.