Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1186

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС; чл.2, ал.3 и ал.5 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет рeши:

Обявява имоти в гр.Русе, представляващи:
– занималня със застроена площ – 94,50 кв.м., изградена в партера на жилищен блок по улица „Борисова” № 51 в гр.Русе, предмет на АОС № 3263/18.11.1999г.
– занималня със застроена площ – 157 кв.м., изградена в жилищен блок „Гурко” по улица ”Мария Луиза” № 19 в гр.Русе, предмет на АОС № 1133/07.02.1997г.
за имоти – публична общинска собственост и ги вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)