Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1189

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1189
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

                    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общинския съвет, искане вх.№ ОС04/64/21.09.2006г. от Марияна Тодорова Йорданова и жалба вх.№ 0804/5989/20.11.2006г. от Михаил Павлов Павлов,   Общинският съвет реши:

Отлага вземане на решение относно отказ за извършване на продажба на общински имот, представляващ помещения със застроена площ 100,36 кв.м. в партера на ж.б.”Клокотница І” по ул.”Плиска” № 91 в гр.Русе, предмет на АОС № 84/23.06.1995г.