Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 119

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 119
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл. 21, ал. 1, т.12  от ЗМСМА , Общинският съвет реши:

Общински съвет – Русе приема Общинска Програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество 2008 – 2015 г.