Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1190 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.270, ал.2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Приема началния баланс при ликвидация на „Обреден дом ” ЕООД към 11.09.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)