Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1190

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1190
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост; чл.12, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС -Русе и раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:    

Отлага вземане на решение относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична  общинска собственост в гр.Русе, ул.“Константин Иречек” №16.