Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1191

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1191
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската собственост; чл.45, ал. 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ; чл.16, ал..6 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:    

1. Отлага вземане на решение относно даване на  съгласие за отдаване под наем за срок от три години  на обект частна общинска собственост за клуб на Национално движение  “Българско наследство” в ж.к. “Здравец – изток”, бл. “Лебед”, ет.1, състоящ се от 33,80 кв.м. и базисна /начална /  наемна цена 11,00лв.