Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1193

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1193
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.47, ал.8 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общинският съвет реши:

Да се дарят дълготрайни материални активи на второстепенни разпоредители с кредити, закупени със средства от общинския бюджет: в лв.
 
ДСХ „ВЪЗРАЖДАНЕ”    АСАНСЬОРНИ КАБИНИ    4980       
КМЕТСТВО САНДРОВО    П.КОТЕЛ И РАДИАТОРИ    2997,60       
ЦДГ „ЗВЕЗДИЦА”    ЦИРКУЛАЦ. ПОМПА    1000       
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ    СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ    5004       
ОДЦКИ    КИЙБОРД ЯМАХА    1509       
ОП „КООРС”    ЛАДА „НИВА”    14800