Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1194 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране по проектното предложение по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер до 300 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)