Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1195

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1195
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

           На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.8 ал.4 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

           1. Освобождава  Нина Димитрова като член на КПСК и избира Румяна Гечева.