Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1196

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1196
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества,  Общинският съвет  реши:

Променя Общинския съвет по наркотични вещества в областен съвет по наркотични вещества , като запазва  функциите му и Превантивно – информационния център към него.

Утвърждава състава на  Областен съвет по наркотични вещества – Русе по длъжности , като задължава Кмета на Общината със своя Заповед  да утвърди поименния състав съвета.
·    Председател – Зам. Кмет „ Хуманитарни дейности ” /Директор Дирекция ”Хуманитарни дейности”/ при Община Русе;
·    Секретар – представител от Отдел „ Здравеопазване, социална политика и спортни дейности ” при Община Русе
Членове: – Представители на:
Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика ”     при  Общински съвет  Русе;  представител Районен център по здравеопазване;  представител Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Русе;  управител на „Областен диспансер за психични заболявания със   стационар – Русе” ЕООД; представител Митница  –  гр. Русе; представител ИО на МОН;  представител на Районна прокуратура; представител на Окръжна Следствена служба; представител Дирекция Полиция Русе; представител Районен съд – Русе, определени от ръководителя на съответното ведомство.