Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1198

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1198
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

     На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:                                   
           
              1. Включва в дейността на Общински младежки дом  допълнително две музикални формации – Детско-младежка хорова студия   и  Студио за естрадно пеене.                                            
              2. Увеличава  числеността на Обшински  младежки дом  – Русе за 2007 година  с 2 /две/ щатни бройки –  1 бр. организатор хорово пеене и 1 бр. организатор естрадно пеене