Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 12 от 17.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 12
Прието с Протокол № 2/17.11.2011 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дата за провеждане на заседание на ОбС – Русе за месец декември на 2011 г., както следва:
15.12.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)