Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1200 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет, раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал. 1, т.3 и т.18, ал. 5 и ал. 6, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Две учебни стаи и две прилежащи хранилища с площ от 159,20 кв. м., разположени на четвъртия етаж – крило „А” в ОУ ”Васил Априлов”, намиращо се в гр. Русе, бул. „Липник” №78 за учебна дейност и начална месечна наемна цена от 185,00 лв. без включен ДДС.
2. Ученически бюфет с площ от 20,35 кв. м., намиращ се в ОУ „Христо Смирненски”, намиращо се в кв. Долапите, гр. Русе и начална месечна наемна цена от 50,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)