Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1200 Прието с Протокол № 48/18.07.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1, т.1 и т.2  и чл. 27, ал.1 от Наредба №17 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

            Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на Русе” Иван Юриев Томов за изключителни постижения и ярък принос в развитието на алпинизма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)