Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1202 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, т.4 и т.13, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост и на павилион общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за тотопункт, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Здравец”, ул. “Захари Стоянов”, до бл. “Гагарин”, с площ от 14,85 кв.м. – т. 384 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална месечна наемна цена от 140,00 лв.
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за тотопункт, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Дружба-1”, кв. 581, ул. “Стрешер планина”, с площ от 14,85 кв.м. – т. 385 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална месечна наемна цена от 95,00 лв.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за кафе-бар, намиращ се в гр. Русе, ж.к.“Чародейка-Г-север”, ул. “Филип Станиславов”, северозападно от бл.402, с площ от 35,00 кв.м. – т. 428 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална месечна наемна цена от 184,00 лв.
4. Павилион общинска собственост за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ул. “Александровска”, с размери 1,44 кв.м., позиция №2, от схемата за зона “В1”, част от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална наемна цена от 28,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)