Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1202 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Годишен отчет на ОбСНВ – Русе за 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)