Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1202

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1202
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Наредба № 17 на ОбС – Русе,  Общински съвет – Русе реши:

Удостоява с наградата “Почетен гражданин на град Русе” Здравко Кисьов за неговите изключителни заслуги към русенския и национален културен живот, активна писателска и преводаческа дейност и по повод неговия 70-годишен юбилей.