Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1203 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Определя размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.01.2015 г., както следва:
 

Населено място
 / кметство /
Брой жители по постоянен адрес към  15.09. 2014 г.
Индивидуална основна месечна заплата
от 01.01.2015 г.
Кметство гр.Мартен
3768
998
Кметство с.Николово
2789
998
Кметство с.Тетово
2176
934
Кметство с.Червена вода
1265
934
Кметство с.Семерджиево
1323
934
Кметство с.Бъзън
1323
934
Кметство с.Басарбово
1223
934
Кметство с.Сандрово
1220
934
Кметство с.Ново село
1153
934
Кметство с.Хотанца
836
934
Кметство с.Просена
578
934
Кметство с.Ястребово
312
870
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)