Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1203

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1203
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с решение на УС на НСОРБ от 31.08.2006 г., протокол № 7 за приемане на проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ, общинският съвет реши:

Одобрява проекта за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ, приет от УС на сдружението на 31.08.2006 г. с Протокол № 7, съгласно Приложение № 1.
Дава мандат и възлага на избраните  Божидар Йотов – делегат и Искрен Веселинов – зам.-делегат на Община Русе в Общото събрание на НСОРБ да подкрепят Проекта за изменение и допълнение на Устава н НСОРБ (съгласно Приложение № 1) при неговото обсъждане и гласуване от Общото събрание на НСОРБ.