Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1204

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1204
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Разрешава на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД да закупи със собствени средства Комбиниран дигитален дистанционен рентгенодиагностичен апарат със скопичен и графичен пост на приблизителна стойност  650 000 лева.