Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1205

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1205
Прието с Протокол №   55/26.01.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, във връзка с чл.1, ал.1 от УОНДД, общинският съвет реши:

Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване дълга на ГЕОРГИ РУСКОВ РУСАНОВ към държавата в размер на 1250 лв. общо – дължима глоба по НП № Др 773/11.09.2003 г. и  НП № Др 570/30.06.2004 г.