Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 121

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 121
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9, чл.6, ал.2 от ЗМДТ  и  чл.3, ал.5, т.1, б.”з”,”к”  и  ”м”  от ЗДДС, Общинският съвет  реши:

Отлага приемане на решение за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе и същата следва да се преработи с участието на браншовите организации.