Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1210 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.14 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.1 от Раздел IV на учредителен акт на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1.Приема промени в Учредителният акт на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“, както следва:
1. Чл. 9, ал./1/ се променя, както следва:
Да утвърждава гр. Русе като значим културен център на национално и международно ниво.
2. Чл.10, ал.1 се променя, както следва:
Изготвяне на проекти и провеждане на инициативи, с цел утвърждаването на гр.Русе като значим културен център на национално и международно ниво.
3. Чл.10, ал.2 се променя, както следва:
Набиране на средства от местни, национални и международни програми за финансиране на проекти, както и посредством реализацията на партньорства и привличането на спонсори с оглед финансовото обезпечаване на дейности, които целят да утвърдят Русе като културен център на национално и международно ниво.
4. Чл. 24, ал.3 се променя, както следва:
Общественият съвет обсъжда стратегическите приоритети на Фондацията, с оглед постигане на нейните цели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)