Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1210

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1210
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

                    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62 ал.2 от АПК, Общинският съвет реши:

                    1. Да се извърши поправка в решение № 1142, прието с протокол №  53/24.11.2006 г. на Общински съвет – Русе, както следва:   
                    На ред девети в решението, вместо “…..жилище с площ 40,82 кв.м., ет.2, вх.”Д”, блок № 78, ЖК”Здравец”,  се чете “…жилище с площ 40,82 кв.м. ет.1, вх.”Д”, блок № 78, ЖК”Здравец”.
                    В останалата си част решението остава в сила.