Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1211 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.8 от Раздел IV на учредителен акт на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1. Приема актуализирания бюджета на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2014 г./Приложение№1/
2. Средствата ще се разходват съобразно Календарен график за реализиране на проектни предложения 2014 г. /Приложение 2/
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 

Приложение 1
 
Проект на актуализиран бюджет на
общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
 
 
 
 
Приходи
Разходи
 
Утвърден бюджет
Актуализиран бюджет
1. Преходен остатък от целеви дарения през 2013 г.
2 780 лв.
1. Човешки ресурси
18 780 лв.
18 780 лв.
2. Целева субсидия от бюджета на Община Русе за 2014 г.
100 000 лв.
2. Външни услуги
13 000 лв.
15 000 лв.
3. Частни дарения
153 500 лв.
3. Комуникационна и рекламна кампания
 
5 280 лв.
7 000 лв.
 
4. Командировки в страната и чужбина
4 000 лв.
4 500 лв.
5. Организиране на културна и събитийна програма “Русе – град на свободния дух”
    124 970 лв.   
165 000 лв.
6. Фонд “Лицата на Русе”
42 250 лв.
45 000 лв.
7. Канцеларски материали и пособия
500 лв.
500 лв.
8. Закупуване на техническо оборудване
500 лв.
500  лв.
Общо приходи:
256 280 лв.
Общо разходи:
209 280 лв.
256 280  лв.
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                        /засл. проф. В. Пенчев/