Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1212 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.8 от Раздел IV на Учредителния акт, приет с Протокол №17/15.11.2012 г., общинският съвет реши:

1. Увеличава щата на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ с една щатна бройка – Изпълнителен директор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)