Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1214

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1214
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.1, ал.2 и чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.ал.1,2, ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7,  Общински съвет реши:                
І.   Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС със срокове на договорите , както следва:
    1. Точка № 100 от общата схема – павилион –  заведение за бързо хранене, в ж.к.”Дружба – ІІІ”, на ул.”Даме Груев”, пред бл.6, с площ 28,80кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 133,00 лв., със срок на договора – три години.    
    2. Точка № 558 от общата схема – павилион за заложна къща и магазин на бул. “Родина”, с площ 46,40кв.м.  и базисна (начална) наемна цена – 237,00 лв., със срок на договора – три години.                    3. Точка № 412 от общата схема – павилион за ремонт на часовници, ъгъла  на ул. “Муткурова” и бул. “Ген. Скобелев”, с площ 4,00кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 24,00 лв., със срок на договора – три години.    
    ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по точка І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса.
Срок на договорите, съгласно точка І.