Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1215

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2011 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 1110 от 10.02.2011 г.- Приложение № 18, както следва:
Функция „Образование”
Милка Димитрова Маринова – ОДЗ „Райна Княгиня” гр.Мартен – старши учител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)